9 основних методологій розробки програмного забезпечення Agile

agile software development methodologies

Agile Modeling

Набір концепцій, принципів і методів (практик), який дозволяє швидко і легко виконувати проектування та документацію для проектів з розробки програмного забезпечення. Не включає в себе докладні інструкції з проектування, містить описи, як побудувати діаграми UML. Основна мета – ефективне моделювання та документація, але не включає в себе програмування і тестування, управління проектом, розгортання та обслуговування системи.

DSDM

Грунтується на концепції швидкої розробки додатків (Rapid Application Development, RAD). Це ітеративний і інкрементний підхід, який підкреслює постійну участь користувача/споживача в проекті.

Extreme programming (XP)

Ідея полягає в тому, щоб використовувати корисні традиційні методи розробки по-новому. Наприклад, код що написаний одним девелопером, перевіряється іншим. Також дуже часто використовують парне програмування, де один кодер пише код, а його партнер цей код одразу перевіряє.

Feature driven development (FDD)

Функціонально-орієнтована розробка. Поняття FDD дуже близькі до RUP, єдина різниця: “Кожна функція повинна реалізовуватися не більше двох тижнів.” Якщо завдання досить невелике, його можна розглядати як окрему фунцію. Якщо завдання є великим, то він повинен бути розділений на декілька відносно самостійні функції.

OpenUP

Цей метод розробки є ітераційно-інкрементний. Позиціонується як одна із версій RUP. OpenUP ділить життя проекту на чотири фази: початковий етап, фаза специфікації, розробка та передача готового фунціоналу. Життєвий цикл проекту надає зацікавленим особам та членам колективних точку відліку і прийняття рішень протягом всього проекту. В цьому випадку можливо ефективно контролювати процес розробки.

Scrum

Встановлює правила для процесу управління розробки програмного забезпечення і дозволяє використовувати існуючу практику кодування, регулювати вимоги або приймати тактичні зміни. Використовуючи цю методику можливо виявити і усунути відхилення від бажаного результату на більш ранніх стадіях розробки програмного забезпечення.

Lean software development

Ця методологія розробки програмного забезпечення метод бережливого виробництва (Lean Manufacturing). Основні принципи цієї методології є: максимальна швидка доставка продукції замовнику з дуже короткими ітераціями, мотивація команди і зосередитися на навчанні з короткими циклами розвитку, раннє тестування і зворотній зв’язок з клієнтами.

Kanban software development

Канбан реалізує принцип «точно в строк» і урівноважує робоче навантаження між усіма членами команди. За допомогою цього методу весь процес розробки зрозумілий для всіх членів команди. Канбан є візуальною моделлю розвитку, яка показує те, що потрібно виробляти, коли і скільки.

Scrumban

Scrumban є структурою управління і гібрид Scrum і Kanban. Розробники працюють з історіями користувачів і намагаються зберігати ітерації якомога коротшими. Тут не існує конкретних ролей, як наприклад в Scum. Кожен член команди зберігає свою існуючу роль в проекті.

Тут також деякі інші методології розробки програмного забезпечення по Agile: Agile Unified Process (AUP), Agile Data Method, Essential Unified Process (EssUP), Getting Real

Схожі статті

Story Points при оцінці роботи Один з ефективних способів оцінки роботи в розробці програмного забезпечення є використання Story Points. Story Points засновані на розмірі та складності, а не тривалості. Вони також вимірюються не сталими величинами, такими наприклад як час - годи...
Як робити Scrum під Waterfall? Дуже часто Scrum під Waterfall існує в організаціях. Хоча він може існувати не формально, але він може бути передбачено договором або правилами фірми. Scrum може бути частиною Agile експерименту. Scrum під Waterfall може існувати, тому що це практи...
Waterfall vs. Scrum Що таке “Waterfall”? Waterfall являє собою планове управління проектами з розробки програмного забезпечення. Зазвичай ви працюєте з діаграми Ганта & Microsoft Project, у вас є початкові і кінцеві дати, а також фази проекту. У Waterfall, фази р...
Scrum з багатьма командами Відповідно до Scrum команда повинна мати від 3 до 9 осіб. Але іноді ви хочете або повинні додати більше команд. Цей процес називається Multi-team Scrum. Проблеми Multi-Scrum команди Тепер ви повинні координувати не тільки одну команду Scrum Mast...