Розуміння ролі Продуктного менеджера в Скрам

Відповідальність

  • Повинен мати спільне бачення
  • Розробляє Winning продукт

Власник продукту управляє зусиллями по розробці програмного забезпечення в цілях створення якісного продукту

Інші функції

A) Створення бачення продукту
B) Підтримка розробки продукту
C) План випуску
D) Залучення клієнтів, учасників проекту і зацікавлених сторін в розробці продукту
E) Управління бюджетом
F) Управління запуском продукту
G) Відвідання Scrum і спілкуватися з командою розробників
H) Управління продуктом
Як ScrumTeam член – тісно спілкуватися з командою розробки

А) Переконатися що завдання виконуються
Б) Вимагати оцінку продукту від команди розробників